Hosting Paketlerinde %80 indirim + Ücretsiz Domain & SSL!
Detaylar

Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

KVKK ( KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ) AYDINLATMA METNİ


Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
 • Doğru ve gerektiğinde güncel
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
 • kurallarına uygun bir şekilde www.dosthosting.com yönetimi tarafından aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.


DostHosting faaliyetleri;

 • Sunucuları kiralama ve tedarik etme
 • İçerik Sağlayıcı olarak hizmet vermek
 • Reklam hizmetleri vermek
 • Özel yazılım desteği vermek
 • Faaliyetlere ait iletişim sağlamak ve yürütmek
 • Yer sağlayıcı olarak hizmet vermek


KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca, ip, log, isim soyisim, email, t.c kimlik no, telefon numarası, kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, www.dosthosting.com faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere ( www.dosthosting.com yönetimi, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk şirketleri ve/veya kişilerine ) aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, www.dosthosting.com yönetimi tarafından hukuki sebeplere dayanarak www.dosthosting.com'un faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK 7. Maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,


haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili www.dosthosting.com yönetimine destek sistemimiz üzerinden ulaşmanız durumunda 7 (yedi) iş günü içersinde yanıt verilecektir.

Top